เปรียว ฉบับที่ 682
9 ตุลาคม 2554

30 ปี บนเส้นทางดนตรีของ RS แฟชั่นและบทสัมภาษณ์ของ โฟร์-มด ในนิตยสาร เปรียว ฉบับที่ 682 เดือนมิถุนายน 2554


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub