หน้า 12
เปิดตัวหนังสือพิมพ์บันเทิง Dara Daily
19 กันยายน 2548

เปิดตัวหนังสือพิมพ์บันเทิง Dara Daily เมื่อวัน จันทร์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub