หน้า 1
เยี่ยมคุณแม่
25 พฤศจิกายน 2554

โฟร์แฟนเข้าเยี่ยมคุณแม่ ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ... ตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมาก และออกจากโรงพยาบาลแล้ว อยู่ในช่วงกายภาพบำบัด


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub