หน้า 1234
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ บ้านเรา บ้านพ่อ
6 ธันวาคม 2554

เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ ไนน์เอ็นเตอร์เทน จัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ "บ้านเรา บ้านพ่อ" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub