เธอกับฉัน ปีที่ 23 ฉบับที่ 540
1 มิถุนายน 2549

ภาพถ่ายแฟชั่นของโฟร์, มด และอาหรั่ง ที่สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ ในนิตยสารเธอกับฉัน ปีที่ 23 ฉบับที่ 540 ปักษ์แรกมิถุนายน 2549


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub