เธอกับฉัน ปีที่ 22 ฉบับที่ 518
1 กรกฏาคม 2548

แฟชั่นคิขุ สดใส น่ารัก สไตล์ "โฟร์-มด" ในนิตยสาร เธอ กับฉัน ปีที่ 22 ฉบับที่ 518 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2548


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub