ภาพยนตร์บันเทิง ปีที่ 36 ฉบับที่ 1741
9 มิถุนายน 2553

Cover Story 'โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร' ภาพแฟชั่นของนัก ร้อง นางเอกสุดแบ๊ว ในนิตยสาร ภาพยนตร์บันเทิง ปีที่ 36 ฉบับที่ 1741 เดือนมิถุนายน 2553


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub