แพรว ปีที่ 32 ฉบับที่ 763
9 ตุลาคม 2554

ภาพถ่ายแฟชั่น 30 ปีอาร์เอส ของ 4 สาว โฟร์-มด, กิ๊ฟซ่า-กิ๊บซี่ ในนิตยสาร แพรว ปีที่ 32 ฉบับที่ 763 มิถุนายน 2554


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub