เครดิตทีมงาน
1 มีนาคม 2551 เปิดอ่าน 12,136 ครั้ง
อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์, สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

Executive Producers
KRIENGKAI CHETCHOTISAK, SURACHAI CHETCHOTISAK

ควบคุมงานสร้าง
จันทิมา เลียวศิริกุล, กิตติกร เลียวศิริกุล

Producers
JANTIMA LIAWSIRIKUN, KITTIKORN LIAWSIRIKUN

ผู้ช่วยควบคุมงานสร้าง
ปานเทพ พันธ์เชย

Line Producer
PANTHEP PHANCHOEI

ผู้จัดการกองถ่าย
ธีระศักดิ์ เกตุแก้ว

Production Manager
THERASAK KATKAEW

บทภาพยนตร์
เรียว กิตติกร, สุทธิพร ทับทิม

Screenplay
LEO KITTIKORN, SUTHIPORN TABTIM

กำกับภาพยนตร์/เรื่อง/ลำดับภาพ
เรียว กิตติกร

Director/story/editor
LEO KITTIKORN

ถ่ายภาพ
จิระเดช สำเนียงเสนาะ

Camera Operator
JIRADECH SAMNANGSANOR

ถ่ายภาพสเตดี้แคม
สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

Steadicam Operator
SOMSAK SRISAWAT STEADICAM MAN CO., LTD.

ลำดับภาพ
เรียว กิตติกร, วรวัฒน์ ณ กาฬสินธุ์

Editor
LEO KITTIKORN, WORAWAT NA GALASIN

ผู้ช่วยผู้กำกับ
ชาญศักดิ์ ลีลาเกษมสันต์, จักรพันธุ์ วัฒนพงษ์

Assistant Directors
CHANSAK LEELAKASEMSANT, CHUKKRAPHAN WATTANAPONG

สอนการแสดง
ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์, สาธิกา โภคทรัพย์, ณัฐกานต์ ภู่เจริญศิลป์

Acting Coach
DAMKERNG THITAPIYASAK, SATIKA BHOKASAB, NATTAGANT PUCHALARNSIN

ออกแบบเครื่องแต่งกาย
วรธน กฤษณะกลิน

Wardrobe Designer
WORATHON KRITSANAKLIN

แต่งหน้า
อดิช เยี่ยมฉวี, วรพันธ์ นราภิรมย์ขวัญ

Make - up Artists
ARDICH YIAMCHAVEE, VORAPHAN NARAPIROMKWAN

ทำผม
ชุติกาญจน์ ทิสานนท์

Hair Stylists
CHUTIKAN THISANON

ควบคุมความต่อเนื่อง
วรวัฒน์ ณ กาฬสินธุ์

Continuity
WORAWAT NA GALASIN

ผู้ช่วยจัดทำเครื่องแต่งกาย
ชนิกานต์ สมัครไร่, นุชนาฏ มากสวาสดิ์

Assistance Wardrobe Designers
CHANIKAN SMAKRAI, NUTCHANAT MAKSAWAT

VIDEO MAN
สุพจน์ กองแก้ว
SUPOT KONGKEAW

ศิลปกรรม
จตุชัย บุญสินธ์, ประมุข อิ่มรัตนะ, ยุทธนา โพธิโชติ, ทรงวุฒน์ ไตรวิลาศ

Art Department
JATUCHAI BOONSIN, PRAMUK IMRATANA, YUTTANA POTICHOD, SONGWUT TRAIWILAS

อุปกรณ์กล้อง
บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) สายงาน สตูดิโอโปรดักชั่น

Camera Equipment
PRODUCTION STUDIO OF RS PLC.

อุปกรณ์ไฟ
บริษัท มูนบีม อีควิปเม้นท์ จำกัด

Lighting & Grip Equipment
MOONBEAM EQUIPMENT CO., LTD.

บันทึกเสียง
สิรภพ ตุงคะเศณี

Sound Recording
SIRAPOB TUNGKASERANEE

ดนตรีประกอบ
บริษัท ไจแอ็นท เวฟ จำกัด

Original Score
GIANT WAVE CO., LTD.

ที่ปรึกษาส่วน โพสท์โพรดักชั่น
ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์

Post Production Supervisor
PIYAPAN CHOOPETCH

เทคนิคฟิล์มแลป และผสมเสียง
กันตนา ฟิล์มแลป

Film Lab & Sound mix technical
KANTANA FILMLAB

ผสมเสียง
วชิระ วงศาโรจน์, สมศักดิ์ พิมพาลัย

Mix Down
WACHIRA WONGSAROJN, SOMSAK PIMPALAI

เทคนิคพิเศษด้านภาพ
พรรณพันธ์ ทรงขำ

Visual Effect
PANNAPAN SONGKHAM

TELECINE/DIGITAL OUTPUT
บริษัท เดอะ โพสต์ บางกอก จำกัด
THE POST BANGKOK CO., LTD.

ภาพนิ่ง
สุพัฒน์ ลาวัณจรัสโยธิน

Still Photographer
SUPAT LAVANJARUSYOTIN

เบื้องหลัง
จิรณัฐ ลวนะพิพัฒน์

VDO Behind the Scene
JIRANUT LAVANPIPAT

สร้างสรรค์งานโฆษณา
ด็อกเตอร์เฮด

Creative & Promotion
DOCTOR HEAD

UNIT 2
กำกับ
มณฑล อารยางกูร
MONTHON ARAYANGKOON

ถ่ายภาพ
ธรรมเจริญ พรหมพันธุ์
THAMCHAROEN PROMPHAN

ผู้ช่วยผู้กำกับ
สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร, นิธิศ เรืองสุด, สรชัย แปลงยศ
THAMCHAROEN PROMPHAN, NITIT RANGSUD, SORACHAI PLANGYOS

Slate & Report
อาคม แซ่ตั้ง
ARKHOM SEAUTHANG

Focus puller
ชุมพล ภูโทสุด
CHUMPOL POOTOSUD

UNIT 3
กำกับ
สราวุธ วิเชียรสาร
SARAWUT WICHIENSARN

ผู้ช่วยผู้กำกับ
อัญชนา เพ็ชร์จินดา
ANCHANA PETHJINDA

Slate & Report
พิธาน โชคกิจการ
PHITHAN CHOKKIJAKARN

Focus puller
วิทยา ภู่พร้อม
WITAYA PUPROM

จัดการ
คณาขวัญ รักสัจจะ
KHANAKWAN LUCKSATCHA

UNIT 4
กำกับ
เหมันต์ เชตมี
HEMAN CHEATAMEE

ผู้ช่วยผู้กำกับ
ภูมิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์
PHUMIPAT KEATTIWUTTINON

Slate & Report
บัญชร สุขขำ
BANCHORN SUKKHUM

Focus puller
เจตนิพัทธ์ ศรีทอง
JETNIPAT SRITHONG

จัดการ
สุวิมล ชูมงคล
SUVIMON CHOOMONGKOL

UNIT 5
กำกับ

ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์
PIYAPAN CHOOPETCH

ผู้ช่วยผู้กำกับ
อาทิตย์ ยุกตะนันทน์
ARTIT YUKTANAN

Slate & Report
ยุธการ หมายดี
YUTAKAN MAIDEE

Focus puller
มนูญ ชัยเวช
MANOON CHAIVECH

จัดการ
กฤษณะ บุตรโพธิ์
KRITSANA BUTPHO

UNIT 6
กำกับ

สุทธิพร ทับทิม
SUTHIPORN TABTIM

ถ่ายภาพ
ธนะพร อาคมานนท์
THANAPORN ARKAMANON

ผู้ช่วยผู้กำกับ
กาญจนพันธุ์ มีสุวรรณ
KANCHANPHAN MEESUWAN

Avant

ภาพยนตร์

'ดรีมทีม' แรง! 'โฟร์' ปลื้มคำชม หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
"โฟร์" ชวนดู "ดรีมทีม" หนังสนุกแฝงสาระ หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
จากสาวใสกลายเป็นสาวเซอร์ All Magazine
โฟร์ เจอรุ่นใหญ่-เด็ก ทั้งเกร็งทั้งกลัว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
Four takes control NJ
จากเด็กมีปัญหา กลายมาเป็นคุณครู (จำเป็น) Film Maker
"โฟร์-จุ๋ย" ปฏิบัติภารกิจ "นางงาม" พา "แก๊งดรีมทีม" ตะลุยดรีมเวิลด์ RS
'โฟร์' เชื่อแม่รับเล่น 'ดรีมทีม' daradaily tabloid
"โฟร์" จูงมือ 3 เด็กแสบ "ดรีมทีม" เข้าห้องอัด Avant
"โฟร์" ซ้อมตีกลองมือระบม!!! เตรียมตัวเชียร์เด็กอนุบาลแข่งชักเย่อใน "ดรีมทีม" Avant
ดูทั้งหมด
Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub